Regulamin, inne

Polityka prywatności znak/marka CENOTOP®.


1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych informuję ze nie są wymagane dane osobowe do kontaktu elektronicznego.

2.W Portalu www.CENOTOP.eu mogą być rejestrowane następujące dane, również w korespondencji elektronicznej

Cookies – Jest włączona obsługa plków Cookies. Strony Marki CENOTOP® na wszystkich stronach wykorzystuje technologię Cookies Wynika to wyłącznie z pracy serwerów na których znajduja sie strony marki CENOTOP®. Cookies to informacje zapisywane na dyskach pamieci uzytkowników. Informacje te nie są wykorzystywwane bezpośrdnio dla potrzeb wlaściciela Marki CENOTOP®. Oprogramowanie stron www Marki CENOTOP® nie zawiera plików inwigilujących internautę i nie zostawia złośliwego oprogramowania np o działaniu wrogim dla odbiorcy i nie wymaga personalizacji użytkownika. Jeżeli nie zgadzasz się na takie działanie serwisu, proponuje wyłączenie obsługi cookies w opcjach twojej przeglądarki internetowej. Na co tylko Państwo Macie wpływ i możliwość dokonania tej czynności. Wyłączenie plików Cookies dla stron i podstron www.cenotop.eu nie ma wpływu na jakość otrzymywanych informacji.

Adres email – po przez email kontaktuję się z Panstwem. Mogę wysłać do Panstwa informację związaną z Marką CENOTOP® Nie udostępniam Państwa elektronicznego adresu innym firmom osobom bez upoważnienia -zdecydowanie przeciw działam spamom i nachalnej reklamie z którą się nie utożsamiam.

3.Dane osobowe poza imieniem, nie są wymagane przy kontakcie elektronicznym.

4.Ostatnia aktualizacja POLITYKI PRYWATNOŚCI –2 luty 2018.

REGULAMIN-

stron internetowych (blog) znaku/marki Cenotop®.§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z prywatnych stron www.cenotop.eu ich podstron, które nie są serwisem usługowym, z wykluczeniem z treści wiążącej informacji wyczerpującej lub podstawowej.

§2

Definicje nie jasnych terminów wykorzystywanych na stronach internetowych Marki CENOTOP®

a. Właściciel Marki CENOTOP® -jest Boguslaw Zaborowski, właściciel projektu CENOTOP®

b. WWW.CENOTOP.EU Oficjalne adresy stron internetowych Marki CENOTOP® w których autor informuje o prywatnym projekcie/ znaku towarowym– CENOTOP® .

c.Internauta – Podmiot będący odbiorcą treści informacji ogólnych na stronach internetowych znaku towarowego markiCENOTOP®.

d.ODBIORCA TREŚCI – Osoba ,która świadomie z udziałem własnej inteligencji korzysta z informacji na stronach podstronach oraz innych stronach, powiązanych bezpośrednio adresami internetowymi w tym przekierowanych z/do www. Cenotop.eu i www.CENOTOP.info .

e. prawa autorskie – Temat praw autorskich i praw pokrewnych reguluje ustawa z dnia r.. o prawie autorskim ( Dz.U. z 2000r.) Nr.80 poz.904 z późn.zm.) i zgodnie z art.1 ust.1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości i sposobu wyrażenia ( utwór).

Prawa majątkowe twórców można przenieść na inne osoby na podstawie umowy licencji wyłącznej lub nie wyłącznej art.41 w/w ustawy o prawie autorskim. Właścicielowi praw autorskich nalezą się honoraria wynikające z umowy licencyjnej.

f. podstrona – To strona internetowa, która nie jest stroną główną. Wyświetlająca się , bezpośrednio po wpisaniu adresu podstrony strony portalu marki CENOTOP®.

g. fotografie ,banery tresc informacyjna o Licencjobiorcach – przykładowy wykaz/prezentacja produktów, licencjobiorców . prezentacja dokonań danej osoby lub firmy.

h.Oferta PDF – Oferta tekst- grafika dot. marki/znaku CENOTOP®.

§3

Odpowiedzialność Właściciela Marki CENOTOP®

  1. Właściciel Marki CENOTOP® posiada prawa do licencjonowania znaku Towarowego „ CENOTOP®
  2. Właściciel Marki CENOTOP® nie jest sprzedawcą towarów masowych, ani wytwórcą dóbr materialnych czy usługodawcą ofert-portfolio, zamieszczonych na niniejszych stronach WWW.CENOTOP.EU . Dba wyłącznie o czynności związane z przekazem ogólnych nie wiążących informacji dotyczących marki CENOTOP®. Materiały zawarte w Blogu, mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z wpisów informacji tekstowych -graficznych-fotograficznych.

&4

Licenjoborcy marki CENOTOP®.

1. Prawni dysponenci znaku CENOTOP®.

&5

Zabrania się

  1. Powielania pobranych treści bez pisemnej zgody autora z stron/podstron www.CENOTOP.EU znaku CENOTOP®. oraz stron licencjobiorców marki CENOTOP®. Udostępniania osobom trzecim , naruszania praw autorskich, działania na szkodę właściciela praw autorskich, ukrywania prawdy /danych o właścicielu praw autorskich również na otrzymanych grafikach/ zdjęciach innych formach medialnego przekazu- znaku marki, treściach intelektualnych, itp. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Dokonywania plagiatów, których źródłem są pobrane licencjonowane oferty informacje ,grafika,zdjęcia pochodzące z stron podstron i innych przekierowań do/z www.CENOTOP.EU
  3. Nie wolno bez pisemnego upoważnienia dokonywania linkowania, kopiowania adresów grafik/ zdjęć. W celu nieautoryzowanego umieszczenia ich na innych stronach internetowych, oraz dokonywania czynności narażających na stratę materialną i intelektualną właściciela Marki CENOTOP®.
  4. Kopiowania autorskich , prezentacji, wizerunku w tym stron internetowych Marki CENOTOP®.
  5. Niszczenia i działania na szkodę wizerunku Marki CENOTOP®, kopiowania dokonywania zmian wizualnych jej zdjęć/ grafik bez pisemnego pozwolenia.
  6. Naruszania także innych praw pochodnych : autorskich,materialnych,cywilnych względem znaku/ marki CENOTOP®.

&6

Wykluczenia odpowiedzialności autora treści na stronach www.CENOTOP.EU

  1. Właściciel projektu i stron internetowych marki CENOTOP®, nie odpowiada za treści/informacje i materiały graficzne zdjęcia, udostępnione przez licencjobiorców znaku CENOTOP®, oraz firmy/ osoby fizyczne /prywatne nie prowadzące działalności gospodarczej, fundacje , inne, udostępniające takie materiały informacje. Umieszczone bezpośrednio lub pośrednio na stronach -podstronach www.CENOTOP.EU i www.CENOTOP.info , a będące własnością lub w prawnej dyspozycji, stron współpracujących lub będących w społecznym kontakcie z autorem właścicielem marki /znaku CENOTOP®. Nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Blogu informacji i danych dotyczących firm osób trzecich, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy właściciela bloga.

&7

Prawa odbiorcy treści- internauty do.

1. Kopiowania treści grafik zdjęć wyłącznie na własny użytek (np prywatne konto Facebook), nie publicznej własnej niekomercyjnej prezentacji. A dokładnie, wyłącznie w celu przekazu treści, o marce /znaku CENOTOP® w działaniach-konsultacji, rekomendacji CENOTOP®. Z wyłączeniem osiąganych bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych, reklamowych, prezentacyjnych, wizerunkowych. Na skutek komercyjnego dysponowania logiem znakiem Marki CENOTOP®.

&8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w blogu w tym miejscu i uchyla dotychczasowy regulamin.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w blogu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na zmiany w Regulaminie jednostronnie przez właściciela stron www znaku CENOTOP. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji regulaminu , przed każdorazowym skorzystaniem z bloga.

&9

Ostatnia modyfikacja regulaminu 2 luty 2018 rok.