Odpowiedzi


Czy znakiem CENOTOP® może dysponować każdy zainteresowany ?

Nie! znak przeznaczony do ścisłej, elitarnej prezentacji

Jaki jest koszt licencjonowania znaku?

Koszt jest uzgadniany indywidualnie z każdym Licencjobiorcą. Nie jest w przypadku CENOTOP®,

priorytetem funkcjonowania tej Marki. Ważne jest, kto nim się posługuje, legalność? i jakiej oferty dotyczy.


Do jakiego odbiorcy jest skierowany CENOTOP® ?

Zarówno do instytucji państwowych jak i prywatnych producentów oferentów- jako znak wspierający

i upraszczający rzetelny marketing. Dla zewnętrznego odbiorcy.


Jak można wykorzystać znak, będąc licencjobiorcą ?

Zakres wykorzystania znaku jest w zasadzie dowolny.. Z pewnością znak ten standardowo może być umieszczany

na ogólnych materiałach marketingowych uprawnionego oferenta.


masz pytanie?

Dlaczego CENOTOP® ...

zdecydowanie wybiega czas. Już dziś największą zaletą tej marki jest: Cel prezentacji, podstawy prawne, zainteresowanie, ochrona, 70% ZAUFANIE i brak zewnętrznych komercyjnych decydentów ! minimalizm .

CENOTOP® JEST INNY, TAK JAK PRZYSZŁOŚĆ.